Phim sắp chiếu tại các rạp

Vô Diện Sát Nhân

Vô Diện Sát Nhân

Khởi chiếu * 26/08/2022 * Giới hạn tuổi * NC18

Spider-Man: Into the Spider-Verse 2

Spider-Man: Into the Spider-Verse 2

Khởi chiếu * 06/10/2022

The Flash

The Flash

Khởi chiếu * 04/11/2022 * Giới hạn tuổi * NC16

Mission: Impossible 8

Mission: Impossible 8

Khởi chiếu * 04/11/2022

Captain Marvel 2

Captain Marvel 2

Khởi chiếu * 11/11/2022

Aquaman 2

Aquaman 2

Khởi chiếu * 16/12/2022

Avatar 2

Avatar 2

Khởi chiếu * 16/12/2022

China Rich Girlfriend

China Rich Girlfriend

Khởi chiếu * 31/12/2022

The Tiger's Apprentice

The Tiger's Apprentice

Khởi chiếu * 10/02/2023

Vệ Binh Dải Ngân Hà 3

Vệ Binh Dải Ngân Hà 3

Khởi chiếu * 05/05/2023

Shazam! Fury of the Gods

Shazam! Fury of the Gods

Khởi chiếu * 02/06/2023 * Giới hạn tuổi * NC16

Avatar 3

Avatar 3

Khởi chiếu * 22/12/2023

Avatar 4

Avatar 4

Khởi chiếu * 19/12/2025

Avatar 5

Avatar 5

Khởi chiếu * 17/12/2027

Black Panther: Wakanda Forever

Black Panther: Wakanda Forever

Khởi chiếu * 11/11/2022

The Marvels

The Marvels

Khởi chiếu * 17/02/2023

Ant-Man and the Wasp: Quantumania

Ant-Man and the Wasp: Quantumania

Khởi chiếu * 28/07/2023

KHÔNG

KHÔNG

Khởi chiếu * 26/08/2022

Xa Ngoài Kia Nơi Loài Tôm Hát

Xa Ngoài Kia Nơi Loài Tôm Hát

Khởi chiếu * 02/09/2022

Mèo Đi Hia: Điều Ước Cuối Cùng

Mèo Đi Hia: Điều Ước Cuối Cùng

Khởi chiếu * 30/12/2022