Phim sắp chiếu tại các rạp

Án Mạng Trên Sông Nile

Án Mạng Trên Sông Nile

Khởi chiếu * 11/02/2022 * Giới hạn tuổi * NC16

Căn Phòng Tử Thần 2

Căn Phòng Tử Thần 2

Khởi chiếu * 07/01/2022 * Giới hạn tuổi * NC18

The 355

The 355

Khởi chiếu * 14/01/2022 * Giới hạn tuổi * NC16

Quái Thú So Chiêu

Quái Thú So Chiêu

Khởi chiếu * 22/01/2022

Kingsman: Khởi Nguồn

Kingsman: Khởi Nguồn

Khởi chiếu * 24/12/2021 * Giới hạn tuổi * NC18

Ron's Gone Wrong

Ron's Gone Wrong

Khởi chiếu * 22/10/2021

Morbius

Morbius

Khởi chiếu * 21/01/2022

Không Phải Lúc Chết

Không Phải Lúc Chết

Khởi chiếu * 08/10/2021 * Thời lượng * 163 phút * Giới hạn tuổi * NC18

Last Night in Soho

Last Night in Soho

Khởi chiếu * 21/10/2021

Infinite

Infinite

Khởi chiếu * 24/09/2021

Biệt Đội Săn Ma: Chuyển Kiếp

Biệt Đội Săn Ma: Chuyển Kiếp

Khởi chiếu * 11/11/2021 * Giới hạn tuổi * NC16

Deep Water

Deep Water

Khởi chiếu * 14/01/2022

Dune

Dune

Khởi chiếu * 01/10/2021 * Giới hạn tuổi * NC16

Uncharted

Uncharted

Khởi chiếu * 10/02/2022

Gia Đình Addams 2

Gia Đình Addams 2

Khởi chiếu * 08/10/2021 * Giới hạn tuổi * NC13

The Last Duel

The Last Duel

Khởi chiếu * 15/10/2021

Halloween Kills

Halloween Kills

Khởi chiếu * 15/10/2021

Halloween Ends

Halloween Ends

Khởi chiếu * 15/10/2021

Snake Eyes: G.I. Joe Origins

Snake Eyes: G.I. Joe Origins

Khởi chiếu * 22/10/2021 * Giới hạn tuổi * NC18

Thor: Love and Thunder

Thor: Love and Thunder

Khởi chiếu * 06/05/2022