Phim sắp chiếu tại các rạp

Nữ Danh Ca Huyền Thoại

Nữ Danh Ca Huyền Thoại

Khởi chiếu * 23/12/2022

Babylon

Babylon

Khởi chiếu * 03/02/2023

Khi Ta Hai Lăm

Khi Ta Hai Lăm

Khởi chiếu * 14/02/2023

Cuộc Diễu Hành Thầm Lặng

Cuộc Diễu Hành Thầm Lặng

Khởi chiếu * 09/12/2022 * Thời lượng * 130 phút

Phi Vụ Nửa Đêm

Phi Vụ Nửa Đêm

Khởi chiếu * 02/12/2022 * Thời lượng * 97 phút * Giới hạn tuổi * NC16

Xâm Chiếm Vật Chủ

Xâm Chiếm Vật Chủ

Khởi chiếu * 02/12/2022 * Thời lượng * 92 phút * Giới hạn tuổi * NC18

Magic Mike: Vũ Điệu Cuối Cùng

Magic Mike: Vũ Điệu Cuối Cùng

Khởi chiếu * 10/02/2023

Jailangkung: Búp Bê Gọi Hồn

Jailangkung: Búp Bê Gọi Hồn

Khởi chiếu * 09/12/2022 * Thời lượng * 92 phút

Âm Lượng Hủy Diệt

Âm Lượng Hủy Diệt

Khởi chiếu * 09/12/2022 * Thời lượng * 110 phút

Avatar: Dòng Chảy Của Nước

Avatar: Dòng Chảy Của Nước

Khởi chiếu * 16/12/2022

Đêm Hung Tàn

Đêm Hung Tàn

Khởi chiếu * 02/12/2022 * Thời lượng * 110 phút * Giới hạn tuổi * NC18

Tro Tàn Rực Rỡ

Tro Tàn Rực Rỡ

Khởi chiếu * 02/12/2022 * Thời lượng * 117 phút * Giới hạn tuổi * NC16

Decibel Âm Lượng Hủy Diệt

Decibel Âm Lượng Hủy Diệt

Khởi chiếu * 09/12/2022 * Thời lượng * 110 phút

Chị Chị Em Em 2

Chị Chị Em Em 2

Khởi chiếu * 22/01/2023

Nhà Bà Nữ

Nhà Bà Nữ

Khởi chiếu * 22/01/2023

Lật Mặt 6: Tấm Vé Định Mệnh

Lật Mặt 6: Tấm Vé Định Mệnh

Khởi chiếu * 30/04/2023

Creed III: Tay Đấm Huyền Thoại

Creed III: Tay Đấm Huyền Thoại

Khởi chiếu * 03/03/2023

Avatar 4

Avatar 4

Khởi chiếu * 19/12/2025

Avatar 3

Avatar 3

Khởi chiếu * 22/12/2023