Phi Vụ Nửa Đêm

Khởi chiếu * 02/12/2022 * Thời lượng * 97 phút * Giới hạn tuổi * NC16

Giới thiệu phim Phi Vụ Nửa Đêm

Phi Vụ Nửa Đêm

Late Shift - Adventure, Thriller, Crime
Lần đầu tiên tại Việt Nam, một bộ phim chiếu rạp cho phép khán giả lựa chọn hành động nào sẽ xảy ra tiếp theo, nói cách khác, khán giả chính là người quyết định kết cục của nhân vật.


Diễn viên: Joe Sowerbutts, Haruka Abe, Richard Durden, Joel Basman, Lily Travers

Đạo diễn: Tobias Weber

Nhà sản xuất: Baptiste Planche, Kurban Kassam


Lịch chiếu PHIM Phi Vụ Nửa Đêm

Trailer PHIM Phi Vụ Nửa Đêm