Ninja Rùa: Hỗn Loạn Tuổi Dậy Thì

Khởi chiếu * 01/09/2023

Giới thiệu phim Ninja Rùa: Hỗn Loạn Tuổi Dậy Thì

Ninja Rùa: Hỗn Loạn Tuổi Dậy Thì

Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem - Comedy, Action, Animation, Science Fiction
Review Ninja Rùa: Hỗn Loạn Tuổi Dậy Thì và lịch chiếu Ninja Rùa: Hỗn Loạn Tuổi Dậy Thì tại Moveek.


Diễn viên: Nicolas Cantu, Shamon Brown Jr., Micah Abbey, Brady Noon, Jackie Chan

Đạo diễn: Jeff Rowe

Nhà sản xuất: Seth Rogen, Evan Goldberg, James Weaver


Lịch chiếu PHIM Ninja Rùa: Hỗn Loạn Tuổi Dậy Thì

Trailer PHIM Ninja Rùa: Hỗn Loạn Tuổi Dậy Thì