Những Mảnh Ghép Cảm Xúc 2

Khởi chiếu * 14/06/2024

Giới thiệu phim Những Mảnh Ghép Cảm Xúc 2

Những Mảnh Ghép Cảm Xúc 2

Inside Out 2 - Comedy, Drama, Animation, Family


Diễn viên: Maya Hawke, Liza Lapira, Tony Hale, Lewis Black, Phyllis Smith

Đạo diễn: Kelsey Mann

Nhà sản xuất: Mark Nielsen


Lịch chiếu PHIM Những Mảnh Ghép Cảm Xúc 2

Trailer PHIM Những Mảnh Ghép Cảm Xúc 2

Đang cập nhật trailer cho phim Những Mảnh Ghép Cảm Xúc 2