Huyền Sử Vua Đinh

NC16 * 1h18' *

Giới thiệu phim Huyền Sử Vua Đinh

Huyền Sử Vua Đinh

- History
Phim là một góc nhìn mới mô tả câu chuyện Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân, thống nhất đất nước.


Diễn viên: Anh Tài, Sala Uyên Trinh, Ngô Tiến Thành

Đạo diễn: Anthony Võ


Lịch chiếu PHIM Huyền Sử Vua Đinh

Trailer PHIM Huyền Sử Vua Đinh