Phim đang chiếu tại các rạp

NCT NATION: Vươn Tầm Thế Giới

NCT NATION: Vươn Tầm Thế Giới

Khởi chiếu * 06/12/2023 * Thời lượng * 102 phút

Sự Thật Từ Đôi Môi

Sự Thật Từ Đôi Môi

Read My Lips * T18 * 1h55' *

Tuổi Mới Tập Iu

Tuổi Mới Tập Iu

14 Again: I Love You Two Thousand * 1h55' *

Âm Hồn Siam

Âm Hồn Siam

Siam Curse * T18 * 1h30' *

Đường Hầm Tới Mùa Hạ, Lối Thoát Của Biệt Ly

Đường Hầm Tới Mùa Hạ, Lối Thoát Của Biệt Ly

The Tunnel to Summer, the Exit of Goodbyes * T13 * 1h23' *

Đế Chế Napoleon

Đế Chế Napoleon

Khởi chiếu * 01/12/2023 * Thời lượng * 158 phút

Bạn Không Thân

Bạn Không Thân

Khởi chiếu * 01/12/2023 * Thời lượng * 130 phút

Bỗng Dưng Trúng Mánh

Bỗng Dưng Trúng Mánh

Khởi chiếu * 01/12/2023 * Thời lượng * 105 phút

Chúa Tể Của Những Chiếc Nhẫn: Sự Trở Lại Của Nhà Vua

Chúa Tể Của Những Chiếc Nhẫn: Sự Trở Lại Của Nhà Vua

The Lord of the Rings - The Return of the King * P * 3h20' *

Vòng Tròn Đỏ

Vòng Tròn Đỏ

The Red Circle * 2h20' *

Đường Hầm Tới Mùa Hạ - Lối Thoát Của Sự Biệt Ly

Đường Hầm Tới Mùa Hạ - Lối Thoát Của Sự Biệt Ly

The Tunnel to Summer, the Exit of Goodbyes * T13 * 1h23' *

My Shinee World: Bầu Trời Toả Sáng

My Shinee World: Bầu Trời Toả Sáng

My Shinee World * K * 1h51' *

Điều Ước

Điều Ước

Khởi chiếu * 24/11/2023 * Thời lượng * 92 phút

Cô Giáo Em Là Số 1

Cô Giáo Em Là Số 1

Khởi chiếu * 24/11/2023 * Thời lượng * 112 phút

Chiếm Đoạt

Chiếm Đoạt

Khởi chiếu * 24/11/2023 * Thời lượng * 113 phút * Giới hạn tuổi * T18

Cầu Hồn

Cầu Hồn

Khởi chiếu * 24/11/2023 * Thời lượng * 101 phút

Oán Linh

Oán Linh

Khởi chiếu * 24/11/2023 * Thời lượng * 96 phút * Giới hạn tuổi * T16

Lễ Tạ Ơn Kinh Hoàng

Lễ Tạ Ơn Kinh Hoàng

Khởi chiếu * 17/11/2023 * Thời lượng * 107 phút

Quỷ Lùn Tinh Nghịch: Đồng Tâm Hiệp Nhạc

Quỷ Lùn Tinh Nghịch: Đồng Tâm Hiệp Nhạc

Khởi chiếu * 17/11/2023 * Thời lượng * 92 phút * Giới hạn tuổi * P

Đêm Hẹn Hò Đẫm Máu

Đêm Hẹn Hò Đẫm Máu

Khởi chiếu * 17/11/2023 * Thời lượng * 84 phút * Giới hạn tuổi * T18

Đường Cùng

Đường Cùng

Khởi chiếu * 17/11/2023 * Thời lượng * 123 phút * Giới hạn tuổi * T18

Đấu Trường Sinh Tử: Khúc Hát Của Chim Ca Và Rắn Độc

Đấu Trường Sinh Tử: Khúc Hát Của Chim Ca Và Rắn Độc

Khởi chiếu * 17/11/2023 * Thời lượng * 157 phút * Giới hạn tuổi * T16

Sisi Và Tôi

Sisi Và Tôi

Sisi & Ich * T16 * 2h12' *

Tới Lúc Đêm Tàn

Tới Lúc Đêm Tàn

Till the End of the Night * T16 * 2h3' *

Elaha

Elaha

T18 * 1h50' *

Cậu Bé Dũng Sĩ Yakari

Cậu Bé Dũng Sĩ Yakari

Yakari * P * 1h22' *

Chúng Ta Cũng Có Thể Đã Chết

Chúng Ta Cũng Có Thể Đã Chết

We Might As Well Be Dead * K * 1h33' *

Những Người Bình Thường

Những Người Bình Thường

The Ordinaries * T13 * 2h *

Vong Ám

Vong Ám

Dear David * T18 * 1h35' *

Tình Yêu, Đồng D-Mard Và Cái Chết

Tình Yêu, Đồng D-Mard Và Cái Chết

Love, Deutschmarks and Death * K * 1h38' *