Cléo từ 5 đến 7

Cléo From 5 To 7 * T13 * 1h30' *

Giới thiệu phim Cléo từ 5 đến 7

Cléo từ 5 đến 7

Cléo From 5 To 7 - Drama
Cléo, một ca sĩ trẻ và xinh đẹp, đang chờ kết quả phân tích. Từ mê tín đến sợ hãi, từ Rivoli đến Café du Dôme, từ điệu đà đến lo lắng, từ nhà đến Parc Montsouris, Cléo có 90 phút đặc biệt. Người yêu của cô ấy, nhạc sĩ của cô ấy, một người bạn và sau đó là một người lính đã giúp cô ấy mở rộng tầm mắt ra thế giới.


Diễn viên: Jean-Pierre Taste, Fernande Engler, Jean Champion, Raymond Cauchetier, Arthur Brunet

Đạo diễn: Agnes Varda

Nhà sản xuất: Georges de Beauregard, Carlo Ponti


Lịch chiếu PHIM Cléo từ 5 đến 7

Trailer PHIM Cléo từ 5 đến 7

Đang cập nhật trailer cho phim Cléo từ 5 đến 7