Ác Quái

Khởi chiếu * 07/10/2022 * Thời lượng * 99 phút * Giới hạn tuổi * NC18

Giới thiệu phim Ác Quái

Ác Quái

Nix - Thriller, Horror
Một gia đình nọ vướn vào một thế lực đen tối, từ đây gia đình này cũng phát hiện thêm một thực thể đáng sợ tại vùng lầy – nơi họ đang sinh sống.


Diễn viên: James Zimbardi, Dee Wallace, Michael Pare, Angie Teodora Dick, Skyler Caleb

Đạo diễn: Anthony C. Ferrante

Nhà sản xuất: Anthony C. Ferrante, Skyler Caleb, James Zimbardi


Lịch chiếu PHIM Ác Quái

Trailer PHIM Ác Quái