Lịch chiếu phim Trung Tâm Chiếu Phim Quốc Gia

Trung Tâm Chiếu Phim Quốc Gia Hà Nội

Trung Tâm Chiếu Phim Quốc Gia

Trung Tâm Chiếu Phim Quốc Gia


87 Láng Hạ, Q. Ba Đình, Tp. Hà Nội


Xem Lịch chiếu và Mua vé Trung Tâm Chiếu Phim Quốc Gia- rạp toàn quốc dễ dàng - nhanh chóng tại Moveek. Rạp Chiếu Phim Quốc Gia nằm ở Láng Hạ - Ba Đình, được xây dựng với tiêu chuẩn rạp Hollywood, chuẩn âm thanh Dolby 7.1, màn hình lớn, sắc nét. ...