Lịch chiếu phim The Gold Đồng Xoài

The Gold Đồng Xoài Bình Phước

The Gold Đồng Xoài

The Gold Đồng Xoài


Tôn Đức Thắng, Ấp 2, Tiến Thành, Đồng Xoài, Bình Phước


Lịch chiếu phim The Gold Đồng Xoài - rạp chiếu phim toàn quốc đầy đủ & tiện lợi nhất. Gold Đồng Xoài nằm ở xã Tiến Thành, Đồng Xoài là cụm rạp mới được đầu tư ở Bình Phước. Gold Đồng Xoài có giá vé cạnh tranh và chất lượng dịch vụ rất tốt.