Lịch chiếu phim Ramestar Hải Dương

Ramestar Hải Dương Hải Dương

Ramestar Hải Dương

Ramestar Hải Dương


172 Thanh Bình, P. Thanh Trung, Tp. Hải Dương


Rạp chiếu phim hiện đại tại Hải Dương. Đi tiên phong dẫn đầu công nghệ chiếu Laser cũng như dịch vụ xem phim giường nằm. Lịch chiếu phim Ramestar Hải Dương - rạp Ramestar toàn quốc đầy đủ & tiện lợi nhất.