Lịch chiếu phim Đông Kinh Cinema

Đông Kinh Cinema Lạng Sơn

Đông Kinh Cinema

Đông Kinh Cinema


Số 03 đường Nguyễn Du, phường Vĩnh Trại, Tp Lạng Sơn


Lịch chiếu phim Đông Kinh Cinema- Lịch chiếu rạp toàn quốc đầy đủ & tiện lợi nhất. Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng tỉnh là đơn vị sự nghiệp có thu, chịu sự lãnh đạo và quản lý trực tiếp của Sở Văn hóa, Thể Thao và Du Lịch, chịu sự chỉ đạo...