Lịch chiếu phim Quảng Ngãi

CGV Vincom Quảng Ngãi


Vincom Quảng Ngãi, 26 Lê Thánh Tôn, Nghĩa Chánh Nam, Tp. Quảng Ngãi


Xem Lịch chiếu và Mua vé CGV Vincom Quảng Ngãi- rạp CGV toàn quốc dễ dàng - nhanh chóng tại Moveek. Rạp CGV Vincom Quảng Ngãi nằm ở Vincom Quảng Ngãi - Nghĩa Chánh Nam, được xây dựng với tiêu chuẩn rạp Hollywood, chuẩn âm thanh Dolby 7.1, màn hìn...