Lịch chiếu phim Ninh Bình

Lotte Ninh Bình


Tầng 1, Big C Ninh Bình, Trần Nhân Tông, Xã Ninh Phúc, Tp. Ninh Bình


Lịch chiếu phim Lotte Ninh Bình- rạp Lotte toàn quốc đầy đủ & tiện lợi nhất. Rạp Lotte Ninh Bình nằm ở BigC Ninh Bình, với 4 phòng chiếu phim (572 chỗ ngồi) hiện đại. Lotte Ninh Bình là cụm rạp chiếu phim đầu tiên của Lotte Cinema tại Ninh Bình,...